Sąlygos vartotojams

Prašome susipažinti su šiomis Sąlygomis prieš pateikiant užsakymo kopiją ir išsaugoti jas bei savo užsakymą ateičiai.

1. Sąvokos

1.1  Šiose Sąlygose: 

1.1.1  mes, mus, mūsų  reiškia „EET Europarts“ (registruotosios buveinės adresas Bregnerødvej 133 D, 3460
, Birkerød, Denmark);

1.1.2  jūs, jus, jūsų reiškia mūsų prekių pirkėją;

1.1.3  sutartis reiškia šias Sąlygas kartu su jūsų užsakymo patvirtinimu;

1.1.4  prekės reiškia gaminius ar paslaugas, kurias jūs užsakote iš mūsų;

1.1.5  užsakymas reiškia jūsų pateiktą užsakymą pirkti mūsų prekes;

1.1.6  užsakymo patvirtinimas reiškia mūsų patvirtinimą, kad jūsų užsakymas priimtas;

1.1.7  vartotojas reiškia fizinį asmenį, pateikiantį mums užsakymą savo reikmėms, nesusijusioms su jo (jos) verslu, amatu ar profesija;

1.1.8 interneto svetainė reiškia mūsų interneto svetainę http://www.eeteuroparts.lt arba bet kurią „EET Europarts“ grupės interneto svetainę.

2. Pardavimas verslui

Jei jūs užsakote prekes ne kaip vartotojas (o kaip, pvz. įmonė), tuomet:

2.1  šios sąlygos jums netaikomos; ir

2.2  jūsų užsakymui ir mūsų sutarčiai taikomos mūsų sąlygos, skirtos verslui.

3. Sutarties sąlygos

3.1 Kiekvienas prekių užsakymas laikomas jūsų pasiūlymu pirkti prekes pagal šių Sąlygų nuostatas. Mes galime priimti jūsų užsakymą arba jo nepriimti savo nuožiūra.

3.2  Mes galime bet kuriuo metu atlikti šių Sąlygų pakeitimus. Pakeitimai bus taikomi visiems užsakymams, jūsų pateiktiems po Sąlygų patikslinimo interneto svetainėje. Pakeitimai nebus taikomi užsakymams, pateiktiems prieš atliekant pakeitimus interneto svetainėje.

3.3  Mes siekiame užtikrinti, kad nebūtų prieštaravimų tarp informacijos mūsų interneto svetainėje (įskaitant “Pagalbos” skyrių) ir šių Sąlygų. Tačiau jei neatitikimų ar prieštaravimų atsirastų, šios Sąlygos turi viršenybę prieš interneto svetainėje pateiktą informaciją.

3.4 Mes priimsime jūsų pasiūlymą pirkti prekes pagal šių Sąlygų nuostatas, pateikdami jums užsakymo patvirtinimą, ir nuo to momento įsigalios įpareigojanti sutartis.

3.5 Nors mes dedame visas pastangas pateikti jums užsakymo patvirtinime nurodytas prekes, gali būti atvejų, kai šių prekių pateikti negalėsime, pavyzdžiui, (i) tam tikros prekės nebegaminamos arba jų neturima, arba (ii) mūsų interneto svetainėje buvo neteisingai nurodyta kaina. Tokiais atvejais informuosime jus ir jūs galėsite pasirinkti – patvirtinti užsakymą teisinga kaina arba anuliuoti užsakymą. Jei anuliuosite užsakymą, tačiau už prekes jau būsite sumokėję, mes grąžinsime jums už prekes sumokėtus pinigus.

4. Kaina ir apmokėjimas

4.1  Mes siekiame užtikrinti, kad interneto svetainėje pateiktos prekių kainos ir aprašymai būtų tikslūs jūsų užsakymo pateikimo metu.

4.2  Prekių kaina bus nurodyta jūsų užsakymo patvirtinime ir sąskaitoje.

4.3   Sąskaitoje nurodoma jūsų mokama PVM suma, taikant galiojantį tarifą.

4.4   Be to, turite sumokėti prekių pristatymo mokestį, nurodytą interneto svetainėje ir sąskaitoje.

 4.5  Mes priimame mokėjimus tik banko pavedimu. Mokėjimo duomenis rasite jūsų užsakymo patvirtinime.

 4.6  Jei mokate banko pavedimu, užsakymo patvirtinimą gausite ir prekės jums bus pristatytos įvykus atsiskaitymui. Jei mes negauname atsiskaitymo per 10 darbo dienų nuo jūsų užsakymo pateikimo dienos, jūsų užsakymas bus anuliuotas.

 4.7  Užsakymo patvirtinimą, sąskaitą ir prekes išsiųsime atsiskaitymo adresu, nurodytu jūsų užsakymo patvirtinime.  Tačiau jei savo užsakyme esate nurodę elektroninio pašto adresą, mes galime išsiųsti dokumentus elektroniniu paštu.

 4.8  Jūs privalote sumokėti už prekes iki jų pristatymo. Mes galime sustabdyti prekių pristatymą iki tol, kol gausime visą apmokėjimą. Jei, mums pristačius prekes, už jas nesumokama ir jos nepateikiamos paėmimui pareikalavus, mes galime išieškoti nesumokėtą sumą ir (ar) prekes, o išieškojimo išlaidas apmokėsite jūs.

5. Pristatymas

5.1  Pristatymas atliekamas iš mūsų sandėlio “iš įmonės” (Ex Works) sąlygomis, t. y. gabenimo išlaidos ir rizika tenka jums. 

5.2  Mes pristatome jūsų užsakytas prekes jūsų užsakymo patvirtinime nurodytu pristatymo adresu, nebent jūs sumokėjote už prekes kreditine kortele – tokiu atveju pristatome kreditinės kortelės atsiskaitymo adresu, nurodytu užsakymo patvirtinime.

5.3  Užsakymo patvirtinime nurodyta pristatymo data yra apytikrė.

5.4. Iš karto po prekių gavimo privalote jas patikrinti ir pranešti mums, jei kurių nors prekių trūksta, pristatytos ne tos prekės arba yra kitų neatitikimų, palyginti su užsakymu, arba jei prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje arba matyti išoriniai prekių pažeidimo požymiai; privalote raštu informuoti kurjerį ir mus pristatymo metu.

5.5  Jei, kurjeriui atvykus, nėra kam priimti prekių, kurjeris laiko prekes iki dviejų dienų ir jūs galite susitarti dėl kitos pristatymo datos. Jei nepriimate prekių per dvi dienas nuo pristatymo dienos, nurodytos užsakymo patvirtinime, mes pasiliekame teisę laikyti, kad jūs anuliavote užsakymą. Tokiu atveju mes grąžinsime prekių kainą, tačiau negrąžinsime pristatymo mokesčio.

5.6  Jei jūs pateikėte mums neteisingą ar neišsamų pristatymo adresą ir todėl mūsų bandymai pristatyti prekes nesėkmingi, mes pasiliekame teisę laikyti, kad jūs anuliavote užsakymą. Tokiu atveju mes grąžinsime prekių kainą, tačiau negrąžinsime pristatymo mokesčio.

5.7  Jei kurių nors jūsų užsakytų prekių nėra, mes galime atlikti dalinį pristatymą. Likusią užsakymo dalį pristatysime kiek įmanoma greičiau.

6.  Nuosavybės teisės ir rizikos perėjimas

6.1 Prekių nuosavybės teisė ir rizika pereina jums po to, kai mes gauname visą apmokėjimą arba prekės pristatomos jums pagal 5.1 p. nuostatas, žiūrint, kas įvyksta vėliau. Jums pažeidus šias Sąlygas, mes galime atsiimti prekes bet kuriuo metu iki nuosavybės teisės perėjimo.

6.2 Rizika reiškia:

 6.2.1  laikotarpiu, nurodytu 7.1 p., ir visomis aplinkybėmis – pareigą rūpestingai saugoti gautas prekes;

6.2.2  po 7.1 p. nurodyto laikotarpio, atsakomybė už žalą, padarytą prekėms dėl jų naudojimo, tvarkymo ar saugojimo pereina jums po prekių pristatymo. 

7. Jūsų teisė atsisakyti / grąžinti / pakeisti prekes ir atgauti pinigus

 7.1   Jei gavote prekes su defektais ar kitais garantijoje minimais trūkumais, galite pateikti prašymą grąžinti prekes mūsų interneto svetainėje ir grąžinti prekes, pranešdami mums ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po prekių pristatymo, kad norite grąžinti prekes. Prašymas dėl prekių grąžinimo turi būti pateiktas raštu ir patvirtintas EET Europarts.

 7.2   Jei norite grąžinti prekes ar pateikiate prašymą grąžinti prekes pagal garantiją (RMA), privalote grąžinti mums prekes savo sąskaita ir rizika.

 7.3   Pateikę prašymą grąžinti prekes, laikotarpiu nuo prekių gavimo iki grąžinimo mums privalote užtikrinti prekių priežiūrą. Mes pasiliekame teisę imtis veiksmų jūsų atžvilgiu, jei grąžintos prekės yra netinkamos parduoti ar buvo sugadintos, kol jas turėjote. Pirkėjas privalo prisiimti atsakomybę už galimą prekių vertės sumažėjimą. EET Europarts pasilieka teisę nustatyti sumažėjusią prekių vertę.

 7.4   Jei prekių negrąžinate 7.1 p. nurodytu laikotarpiu, mes pasiliekame teisę imti mokestį, kuris yra 35 EUR arba 30 proc. grąžintų prekių vertės, žiūrint kuri suma didesnė.

 7.5  Jei pateikėte prašymą grąžinti prekes ir prašymas buvo patvirtintas, tačiau prekių negrąžinate, kaip reikalaujama, jums gali tekti apmokėti tiesiogines prekių išieškojimo išlaidas. Pirkėjui taip pat tenka atsakomybė įrodyti, kad prekės buvo grąžintos į EET Europarts.

 7.6  Jei prekes grąžinate pagal prašymą, mes grąžinsime jums sumokėtą kainą, atėmę prekių atgavimo išlaidas (jei taikytina), per 10 darbo dienų nuo prekių grąžinimo į mūsų sandėlį dienos.

Jei norite pateikti ODR skundą, tai galite padaryti čia.

8. Prekės su defektais

8.1   Šiose Sąlygose prekės su defektais reiškia mūsų pristatytas prekes, neatitinkančias sutarties reikalavimų. Prekių su defektais sąvoka neapima prekių, kurių defektai atsirado dėl įprastinio susidėvėjimo, tyčinės žalos, nelaimingo atsitikimo, jūsų ar trečiosios šalies nerūpestingumo, naudojimo ne pagal paskirtį, gamintojo ar mūsų nurodymų nesilaikymo arba pakeitimo ar taisymo, atlikto be išankstinio mūsų ar gamintojo sutikimo.

8.2   Jūs turėtumėte informuoti mus apie trūkstamas, neteisingai pristatytas, kitaip neatitinkančias užsakymo prekes ar prekes su defektais kiek įmanoma greičiau.

8.3  Mūsų interneto svetainėje nurodyta, kaip pranešti mums apie prekes su defektais ir kaip kreiptis dėl problemų išsprendimo. Prašymai grąžinti prekes pateikiami naudojantis internetine grąžinimo priemone. Išsamesnė informacija pateikta mūsų interneto svetainėje.

 8.4  Prekes su defektais grąžinate mums savo sąskaita ir rizika. Turite užtikrinti, kad grąžinamos prekės būtų tinkamai bei saugiai įpakuotos ir paketas adresuotas mums.

 8.5  Grąžinimas įforminamas tik po to, kai mes gauname grąžinamas prekes. Už prekes su defektais grąžinama ir prekių kaina, ir pristatymo mokestis.

 8.6  Jums grąžinus prekes, kurios, jūsų nuomone, turi defektų, ir mums patikrinus bei nustačius, kad defektų nėra, mes galime reikalauti apmokėti visas gabenimo išlaidas bei mūsų faktiškai patirtas išlaidas.

9. Nenugalimos jėgos aplinkybės

Mes dėsime visas pastangas įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus. Mes neatsakome už kurio nors sutartinio įsipareigojimo neįvykdymą ar vėlavimą jį įvykdyti, jei (ir tokiu laipsniu, kiek) tai įvyksta dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo mūsų valios. Vėlavimo atveju sieksime įvykdyti savo įsipareigojimą kiek galėdami anksčiau.

10. Atsakomybės apribojimas

10.1 Jokia šios sutarties nuostata neapriboja ir nepanaikina mūsų atsakomybės už mirtį ar asmens sužalojimą dėl mūsų nerūpestingumo, apgaulės ar prievolės pažeidimo, jei atsakomybė negali būti panaikinta pagal įstatymus.

10.2 Mes neatsakome jums už nuostolius ar žalą:

10.2.1 jei nėra pažeista teisinė prievolė, kurią jūsų atžvilgiu turime mes, mūsų darbuotojai ar agentai; 

 10.2.2 jei šių nuostolių ar žalos nebuvo įmanoma protingai numatyti priimant užsakymą; arba

10.2.3 tokiu laipsniu, kiek nuostoliai ar žala padidėja dėl jūsų įvykdyto sutarties pažeidimo.

10.3  Atsižvelgiant į 10.1 p., mūsų atsakomybė jums pagal sutartį – tiek sutartinė, tiek deliktinė (įskaitant nerūpestingumą) ar kitokia neviršija sumos, lygios jūsų užsakytų prekių vertei, padaugintai iš dviejų.

10.4  Šios Sąlygos neturi įtakos jūsų kaip vartotojo teisėms.

11. Vaizdai

Prekių vaizdai mūsų interneto svetainėje pateikiami tik iliustraciniais tikslais ir tikros prekės gali šiek tiek skirtis.

12. Privatumas

12.1 Jūsų privatumas mums labai svarbus. Iš jūsų gautos informacijos nenaudosime jokiam kitam tikslui, išskyrus jūsų užsakymo apdorojimą ir jūsų informavimą apie mūsų prekes ir paslaugas, kurios, mūsų nuomone, jus gali dominti.

12.2 Jūsų asmens duomenys nebus naudojami jokiam kitam tikslui ir bus saugomi saugioje tarnybinėje stotyje bei apdorojami pagal galiojančius Danijos duomenų apsaugos įstatymus.

12.3 Jūsų asmens duomenimis galime naudotis mes ir mūsų grupės įmonės pagal šio straipsnio nuostatas. Mes imamės visų protingų priemonių apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo neleistinos prieigos. Asmens duomenys nebus parduodami ar perduodami tretiesiems asmenims be išankstinio jūsų sutikimo.

12.4 Gali būti renkami šie duomenys apie jus:

12.4.1 asmens duomenys, pvz., vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ir fakso numeriai, atsiskaitymo ir (ar) pristatymo adresas;

12.4.2. duomenys, leidžiantys mums jus atpažinti jus ir matyti, kaip naudojatės mūsų tinklalapiu. Šiuos duomenis renka slapukai. Slapukas – tai maža byla, kurią siunčiame į jūsų kompiuterį ir kuri išsaugoma jūsų naršyklėje arba kietajame diske. Jis turi unikalų numerį, bet neturi asmens duomenų. Slapukų surinkti duomenys neperduodami tretiesiems asmenims ir naudojami tik mūsų vidaus reikmėms.

12.5 Jei nenorite, kad siųstume jums informaciją apie mūsų gaminius ir paslaugas, prašome parašyti mums elektroninio pašto adresu sales@eeteuroparts.lt.

13.  Įstatymai

Šioms Sąlygoms ir mūsų sutarčiai taikomi Danijos įstatymai ir neišimtinė Danijos teismų jurisdikcija.