EBN

EBN BOXSTER3 J1900 2.42GHz 4GB Prekės nr.: B0302001-WIN10PRO BPC03-B-1900 W/64G SSD,4G RAM EU CORD WIN 10 PRO
Daugiau informacijos
EBN XPPC72A 10,4", J1900 Prekės nr.: H720Q100-WIN10IOT Res. touch, 4GB Ram, 320gb HDD UK Cord, EBN logo, Win 10 IOT
Daugiau informacijos
EBN BOXSTER3 J1900 2.42GHz 4GB Prekės nr.: B0302001 BPC03-B-1900 W/64G SSD,4G RAM EU CORD
Daugiau informacijos
EBN USB MSR READER Prekės nr.: Z0500022 Z0500022
Daugiau informacijos
EBN XPOS72A, 15", J1900, Win10 IOT Prekės nr.: F72TE102-1 SSD 250GB, 4GB Ram Res touch, EBN logo
Daugiau informacijos
EBN POS 755 P-CAP Prekės nr.: F7506011 4G RAM 128G SSD EU Cord
Daugiau informacijos
EBN POS 755s (i3 6100TE, i5 Prekės nr.: 221A0060 6500TE CPU) 24V , 90 watt
Daugiau informacijos
EBN XPPC72A 10,4", J1900, excl. OS Prekės nr.: H720Q100 Res. touch, 2GB Ram, 320gb HDD UK Cord, EBN logo
Daugiau informacijos
EBN XPOS72A, 15", J1900, Excl. OS Prekės nr.: F72TE102 SSD 128, 4GB Ram Res touch, EBN logo
Daugiau informacijos
EBN XPOS72A, 15", J1900, win10iot Prekės nr.: F72TE102-WIN10IOT SSD 128, 4GB Ram Res touch, EBN logo
Daugiau informacijos
EBN XPPC72A 15", J1900, excl. OS Prekės nr.: H72TE301 Res Touch, 4GB Ram, 128GB SSD EU Cord, EBN logo
Daugiau informacijos
EBN VGA CBL D-SUB 15P JST PH2.0 Prekės nr.: 216B0346 15PIN.350MM.XPOS852.REV.B
Daugiau informacijos
EBN X-POS 7xx BASE-L BLACK OEM Prekės nr.: Z13TE100 PC ABS TPC OEM
Daugiau informacijos